Arteterapie

Lektorka Mgr. Kristýna Hejlková studovala Komplexní rehabilitaci – bio-psycho-sociální  péči a arteterapii na Jihočeské univerzitě. Dále se vzdělávala v oboru Krizová intervence v Psychologické poradně  krizového centra pro rodinu.  Absolvovala řadu kurzů a výcviků v Čechách i zahraničí, týkajících se rozvoje sociálních dovedností, psychoterapie, dramaterapie, supervize, mediace a dalších. Praxe v oboru arteterapie již pátým rokem.

Arteterapie je  léčba uměním.  Jedná se  především o vlastní, aktivní tvorbou, jež umožňuje vyjádření emocí, které nemůžeme nebo nedovedeme vyjádřit jiným způsobem. Přináší pocit uvolnění a hlavně očištění. Zároveň se tvůrčí činností dostává do kontaktu se svým skutečným já a postupně se tak učíme lépe porozumět tomu, co se v nás děje, integrovat do své osobnosti nevědomé dimenze duše a být více sami sebou – zdravějšími, spokojenějšími, kreativnějšími a komunikativnějšími lidmi.

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než by se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Výtvarný výrazový prostředek je dostupný úplně každému. Arteterapie je součást psychoanalýzy, která pomáhá vyřešit a znovu si odžít traumata z dětství a minulosti, řešit současné problémy a nasměrovat jedince do nových životních cílů a hodnot.

Další informace