figurky

Šachová školička

Šachová školička je výuková metoda zaměřená na rozvoj  intelektuálních schopností a dovedností u dětí. Je určená dětem od 3 do 8 let, a to i dětem s poruchami učení nebo pozornosti.

Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je přesně definovaný prostor, čtvercová síť. V tomto prostoru je možné připravit různorodé úlohy, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je vhodným prostorem i pro paměťové úlohy či úlohy rozvíjející logické myšlení a kombinatoriku.

Další informace