Předškolní příprava podle materiálů Pedagogicko-psychologické poradny

Přibližně od října do listopadu probíhá u všech dětí v předškolním ročníku diagnostika školní zralosti, a to podle materiálů PPPP spolu s předškolní přípravou dle dalších programů, které se zahrnují oblasti: příprava na psaní, početní představivost, pozornost, paměť, zrakové vnímání, sluchové vnímání, vyjadřovací schopnosti apod. Při případném zjištění nedostatečnosti v některé z oblastí, vyučující se dítěti individuálně věnují (zde především podle materiálů Dyscentra).

PPPP (Pražská pedagogicko-psychologická poradna) je soukromé zařízení poskytující psychologické a speciálně pedagogické služby ve školství. Poskytuje poradenskou péči dětem a mládeži ve věku od 3 let do ukončení středoškolského studia nebo vyššího odborného vzdělávání, rodičům a učitelům z celé ČR. Vydává informační, rozvíjející, metodické a odborné publikace pro děti, rodiče i školy.

DYS-centrum® Praha o.s. je organizace, zabývající se problematikou specifických vývojových poruch učení a chování. Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností, a zároveň navazuje na osvědčené zahraniční modely. Soustřeďuje se na pomoc dětem i podporu rodin. Dyscentrum vydává rozmanitémateriály, jak terapeutické, tak podpůrné povahy.

 

Další informace