Rozvoj prosociálního cítění

Kdo z rodičů by nechtěl mít nebojácné, ale vstřícné, komunikativní a laskavé dítě, které umí rozlišovat, co je dobré a špatné a umí pomáhat druhým?

Prosociální výchova posiluje důstojnost dítěte, vede k laskavým, dobrým mezilidským vztahům, pěstuje dobré, pozitivní vlastnosti člověka, učí toleranci a schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Je důležité si s dětmi povídat o tom, co cítí a proč, diskutovat o problémech i emocích. Společně hledáme příčiny svých pocitů a způsoby, jak s nimi zacházet (především u emocí negativních). Dětské emoce jsou velmi silné, děti se většinou neumějí přetvařovat.

Našim cílem je vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj důležitých společenských funkcí, např. učit se spolupracovat, respektovat právo druhých, mít rád sám sebe i své blízké a dokázat se vcítit do jejich potřeb a prožitků. Prožívat radost ze společného úspěchu. Rozvíjet dětská přátelství. Pomohát dětem naučit se jak správně řešit spory a konflikty.

Další informace