The RightStart Mathematics Program

The RightStart Mathematics Program je metoda sestavená v USA Joan A. Cotterovou. Vychází ze základů numerace u asijských zemí, zvláště ve vnímání čísel (a počítání s čísly) do 10 i větších než 10. Využívá omezeného počtu pomůcek, které jsou ale propracované a systematizované. Další důležitou zásadou je zaměření se na nepočetní strategie. Děti záměrně nejsou vedeny k počítání po jedné, ale k vnímání struktur a početních vzorců (skupiny po pěti a po deseti).

Vyučující využívají počítadla (s kuličkami barevně odlišenými po pěti a deseti), a navazují na numeraci na prstech a příslušnou číslici. Důležitou dovedností, které se mají děti naučit, je schopnost vizualizace počtu (uvědomění si i pamětně), dále pak je kladen důraz na levopravou orientaci a pohyb (jedna z předčtenářských a předpísařských dovedností).

Další informace